Stake & Graveservice er en totalentreprenør på vann og avløp med spesialkompetanse innen høytrykksrengjøring av vann- og avløpsrør, rørinspeksjon, graving og rehabilitering av vann- og avløpsrør, samt dreneringsarbeid.

Vi påtar oss oppdrag fra privatpersoner, bedrifter og det offentlige i Oslo og Akershus og har blant annet utført arbeid i Frognerparken, Oslo kretsfengsel og Akershus festning.

Vi skal være ditt naturlige valg for å dekke etterspørselen etter en totalentreprenør på vann og avløp

Døgnvakt 24/7

Ring vår døgnvakt når uhellet skjer: 23 19 16 80

Velkommen til Stake & Grave Service AS!

Maskinentreprenør om oss

Stake & Graveservice AS ble etablert i 1983. Vi har spesialisert oss på høytrykksspyling/-rensing av vann- og avløpsrør, rørinspeksjon, graving og rehabilitering av vann- og avløpsrør, samt dreneringsarbeid. Vi har utdannede maskinførere og spyleoperatører med bred erfaring med utvendige rør og røranlegg, samt dreneringsarbeider. Vi påtar oss oppdrag fra privatpersoner, bedrifter og det offentlige i Oslo og Akershus, hvor vi også framskaffer tegninger over vann og avløp. Vi samarbeider også med rørleggere og strømperehabiliterere.

Vi har følgende maskiner:

  • 2 - 5,5 tonns gravemaskiner
  • 2 krokbiler
  • Hjullaster
  • 3 spylebiler
  • Beltedumper

Det vi ikke har, skaffer vi!

Vi tar på oss det meste innen rørarbeid og inspeksjon!

Rørinspeksjon

Rørene inspiseres med styrekameraer eller en liten kameratraktor som kjører inni rørene. Leveres med tilstandsrapport og video  

Les mer ...

Spyling/rensing

Vi har egen spylebil som høytrykksspyler varmtvann inn i rørene. Vi bruker også kjetting for å rense rør innvendig.

Tining

Vi kan tine frosne vannledninger på to måter: Ved hjelp av varmtvann eller ved hjelp av strøm (trafotining)  

Oljetanksanering

Rensing og fjerning av oljetanker etter offentlige anbefalinger

Gravearbeid

Vann og avløp

Vi står for komplett graving i forbindelse med brudd på vann- og avløpsledninger

Drenering

Vi tilbyr dreneringsarbeid (graving, rørlegging, fuktsikring, gjenfylling) for privatpersoner, bedrifter og det offentlige

Etterarbeid

Vi står for istandsettelse etter gravearbeid, bl.a. planering og tilsåing av plen, tilbakesetting av trær, busker og belegningsstein eller asfaltlegging

Diverse

Vi samarbeider med rørleggere og rekvirerer bl.a. tømming av septik-tanker, gårdskummer, drenskummer og fettutskillere

Rørinspeksjon

Rørene inspiseres med styrekameraer eller en liten kameratraktor som kjører inni rørene. Leveres med tilstandsrapport og video  

Les mer ...

Noen av våre utførte prosjekter

Frognerparken

Frognerparken (Monolitten)

Her har Stake & Graveservice AS utført diverse gravearbeid i forbindelse med rehabilitering av vann- og avløpsledninger til fonteneanlegg og overvannsnettet

Akershus Festning

Stake & Graveservice AS fikk i oppdrag å utføre diverse arbeid innen rørinspeksjon, spyling, suging og kartlegging av spillvannsnettet i forbindelse med oppgradering og rehabilitering av festningen

Hovedøya

Her måtte Stake & Graveservice AS frakte gravemaskiner med båt for å utføre gravearbeid i forbindelse med nytt klosettanlegg ute på øya

Oscarsborg Festning

Stake & Graveservice AS fraktet spylebil med båt over til Oscarsborg for å spyle og rense avløpsnettet som går fra øy til øy, et avløpsnett som ligger under vann

Oslo Kretsfengsel

Her ble Stake & Graveservice AS betrodd gravearbeid i forbindelse med nytt lys og kameraanlegg, både innenfor og utenfor fengselsmurene

Kontakt oss

23 19 16 80
Rosenholmveien 8B, 1252 OSLO
Orgnr 936 775 454